industrial gas installations
przemysłowe instalacje gazowe
Przedsiębiorstwo Usług i Produkcji "REDGAZ" Sp. z o.o. w Koszalinie powstało w 1991 roku. Od początku głównym przedmiotem działalności naszej firmy jest produkcja stacji redukcyjno-pomiarowych gazu Io i IIo oraz układów pomiarowych.

Ponadto oferujemy sprzedaż urządzeń redukcyjnych włoskiej firmy "TARTARINI". Wraz z rozwojem firmy stale poszerzamy zakres naszej działalności i podnosimy jakość wytwarzanych wyrobów.

  Produkowane przez firmę "REDGAZ" urządzenia wykonywane są zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, m. in.:

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002r. w sprawie rodzaju urządzeń technicznych
  podlegających Dozoru Technicznego (Dz.U. 2002, Nr 120, poz.201).
  Warunki Urzędu Dozoru Technicznego - Urządzenia Ciśnieniowe;
  Rurociągi technolog iczne (WUDT-UC-RT).
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (Dz. U. nr 89 z dnia 25.07.1994r.).
- Ustawa Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. 2008 Nr 25, poz. 150).
- Ustawa o Dozorze Technicznym (Dz. U. 2000 Nr 122, poz. 1321 z późniejszymi zmianami).
- Prawo Energetyczne z dnia 10.04.1997 (Dz. U. nr 54/97).

  Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 30.07.2001r. w sprawie warunków technicznych jakimi powinny odpowiadać sieci gazowe  (Dz.U. Nr 97, poz. 1055)
- oraz wg wytycznych projektowych i wykonawczych okręgów gazowniczych PGNiG
o firmie   |    zakres usług   |    realizacje   |    certyfikaty   |    kontakt