industrial gas installations
przemysłowe instalacje gazowe
click to zoom:
Stacje redukcyjne gazu
Stacje redukcyjne wysokiego ciśnienia przeznaczone są do redukcji ciśnienia gazu z wysokiego na dowolne wymagane przez Inwestora.
Stacje redukcyjno-pomiarowe spełniają funkcję redukcyjną ciśnienia i jednocześnie służą do pomiaru ilości przepływającego gazu.
Wykonujemy stacje o dowolnej przepustowości i konfiguracji w obudowach szafkowych, budynkach betonowych lub bez obudowy. Typowe stacje budowane są w układzie dwu- lub wielociągowym, z czego jeden ciąg jest rezerwowym. Ciąg lub ciągi robocze posiadają 100% przepustowości stacji. Ciąg rezerwowy zapewnia pracę stacji i zabezpiecza dostawę gazu w ilości zgodnej z maksymalną przepustowością stacji podczas wyłączenia ciągu roboczego.

Układy pomiarowe gazu
Produkujemy stacje pomiarowe gazu wysokiego ciśnienia, średniego w układzie
pomiarowym U-1 bądź U-2.
Układy pomiarowe spełniają wymagania norm zakładowych PGNiG: "Pomiary paliw gazowych". Wysposażone są w urządzenia pomiarowe wiodących firm na rynku. Są to gazomierze rotorowe oraz gazomierze turbinowe lub przepływomierze gazu dla rozliczeń wewnątrz zakładowych. Gazomierze wyposażane są w elektroniczne przeliczniki służące do przeliczania ilości przepływającego gazu na warunki normalne i umożliwiające telemetryczne przesyłanie potrzebnych informacji o stanie pracy urządzeń stacji i ilości przesyłanego gazu.
o firmie   |    zakres usług   |    realizacje   |    certyfikaty   |    kontakt